spyttkjertel kreft behandling (pdqто): behandling [] -trinns iii store spyttkjertel kreft

Pasienter med lav grad av trinn III svulster i spyttkjertelen kan herdes med kirurgi alene. [1, 2, 3] er Strålebehandling som primærbehandling ofte ikke nødvendig, men kan anvendes for svulster hvor reseksjon innebærer en betydelig kosmetisk eller funksjonell underskudd, eller som et hjelpestoff for operasjon når positive marginer er til stede. [4] Pasienter med lav grad av svulster som har spredt seg til lymfeknuter kan herdes med reseksjon av primærtumor og de involverte lymfeknuter, med eller uten strålebehandling. Neutron-bjelke terapi er effektiv i behandling av pasienter med tumorer som har spredd seg til lokale lymfeknuter.

Dette komplementær og alternativ medisin (CAM) informasjon sammendraget gir en oversikt over bruken av aromaterapi og eteriske oljer primært for å forbedre kvaliteten på livet til kreftpasienter. Dette sammendraget inneholder en kort historie av aromaterapi, en gjennomgang av laboratoriestudier og kliniske studier, og eventuelle negative effekter assosiert med aromaterapi bruk; Dette sammendraget inneholder følgende nøkkel informasjons; Aromaterapi er terapeutisk bruk av essensielle oljer (også kjent som flyktige …

Lavgradige svulster

Standard behandling

Behandlingstilbud under klinisk evaluering

Høy grad av svulster

Standard behandling