seksualitet og reproduktive problemer (pdqâ®): støttebehandling [] -the utbredelse og typer av seksuell dysfunksjon hos mennesker med kreft

Seksualiteten er en kompleks, flerdimensjonal fenomen som inkorporerer biologiske, psykologiske, mellommenneskelige og atferdsmessige dimensjoner. Det er viktig å erkjenne at en lang rekke av normal seksuell funksjon eksisterer. Til syvende og sist, er seksualitet definert av hver pasient og hans / hennes partner innenfor en kontekst av faktorer som kjønn, alder, personlige holdninger, og religiøse og kulturelle verdier.

Forekomst og Mortalit; Estimert nye tilfeller og dødsfall fra kreftfaren i USA i 2014: [1; Nye tilfeller: 18,170; Dødsfall: 15,450; Forekomsten av spiserørskreft har økt de siste tiårene, samtidig med et skifte i histologisk type og primærtumor plassering. [2,3] Adenokarsinom i spiserøret er nå mer utbredt enn plateepitelkarsinom i USA og Vest-Europa, med de fleste svulster som befinner seg i den distale spiserøret. Årsaken til den stigende …

Flere sammendrag artikler om seksualitet og kreft legge særlig vekt på kreftformer som har en direkte innvirkning på seksuell funksjon. [11, 12, 13] Et individs seksuelle respons kan påvirkes på flere måter, og årsakene til seksuell dysfunksjon er ofte både fysiologisk og psykologisk. De mest vanlige seksuelle problemer for mennesker med kreft er de følgende: [3]

Menn kan også oppleve følgende