Reyes syndrom

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Reyes syndrom er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Reyes syndrom er en sjelden lidelse av barndommen og ungdomsårene. Det rammer først og fremst personer under 18 år, spesielt barn fra ca år fire til 12 år. I sjeldne tilfeller kan spedbarn eller unge voksne bli berørt. Lidelsen er årsaken er ukjent. Men det synes å være en sammenheng mellom utbruddet av Reyes syndrom og bruk av aspirin-holdige medisiner (salisylater) hos barn eller ungdom med visse virussykdommer, spesielt øvre luftveisinfeksjoner (f.eks influensa B) eller, i noen tilfeller , vannkopper (varicella); Selv om en hvilken som helst organ systemet kan være involvert, er Reyes syndrom først og fremst kjennetegnes ved sært, fett forandringer i leveren og plutselig (akutt) hevelse av hjernen (cerebralt ødem). Tilhørende symptomer og funn kan omfatte plutselige utbrudd av alvorlig, vedvarende oppkast, forhøyede nivåer av visse leverenzymer i blodet (levertransaminaser), uvanlig store mengder ammoniakk i blodet (hyperammonemi), bevissthetsforstyrrelser, plutselige episoder av ukontrollerte elektrisk aktivitet i hjernen (anfall), og / eller andre abnormiteter, som fører til potensielt livstruende komplikasjoner i noen tilfeller. På grunn av mulig sammenheng mellom bruk av aspirin-holdige midler og utvikling av Reye syndrom, er det anbefales at slike medisiner unngås for personer under 18 år som er rammet av virusinfeksjoner som influensa eller vannkopper.

National Reyes syndrom Foundation, Inc; 426 N. Lewis Stree; P.O. Box 82; Bryan, OH 43506-082; Tlf: (419) 636-267; Fax: (419) 636-989; Tlf: (800) 233-739; E-post: nrsf @ reyessyndrom; Internett: http: //www.reyessyndrom; Centers for Disease Control og Preventio; 1600 Clifton Road N; Atlanta, GA 3033; Tlf: (404) 639-353; Tlf: (800) 232-463; TDD: (888) 232-634; E-post: cdcinfo@cdc.go~~V; Internett: http://www.cdc.gov; NIH / National Institute of nevrologiske lidelser og Strok; P.O. Boks 580; Bethesda, MD 2082; Tlf: (301) 496-575; Fax: (301) 402-218; Tlf: (800) 352-942; TDD: (301) 468-598; Internett: http://www.ninds.nih.gov; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; Madisons foundatio; PO Box 24195; Los Angeles, CA 9002; Tlf: (310) 264-082; Fax: (310) 264-476; E-post: getinfo @ madisonsfoundatio; Internett: http: //www.madisonsfoundation

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 4/1/201; Copyright 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014 National Organization for sjeldne diagnoser, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

Fatty Liver med Encephalopath; Reyes syndrom; RS

Ingen