alvorlig kronisk nøytropeni

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten alvorlig kronisk nøytropeni er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Alvorlig kronisk nøytropeni (SCN) er en sjelden blodsykdom preget av unormalt lave nivåer av visse typer hvite blodceller (nøytrofile) i kroppen (nøytropeni). Nøytrofile spille en viktig rolle i bekjempelsen av bakterielle infeksjoner med rundt og ødelegge invaderende bakterier (fagocytose). Symptomer forbundet med alvorlig kronisk nøytropeni inkluderer engangs feber, munnsår (magesår), og / eller betennelse i vev som omgir og støtter tennene (periodontitt). På grunn av lave nivåer av nøytrofile, kan det berørte individer være mer utsatt for tilbakevendende infeksjoner som, i noen tilfeller kan føre til livstruende komplikasjoner. SCN kan vare i måneder eller år, og kan påvirke både barn og voksne. Klinikere gjenkjenne tre former for lidelse: medfødt, syklisk og idiopatisk nøytropeni. Begrepet idiopatisk nøytropeni brukes når alvorlig kronisk nøytropeni oppstår av ukjente grunner.

National Nøytropeni Networ; P.O. Boks 169; Brighton, MI 4811; OSS; Tlf: (517) 294-073; E-post: leereeves99 @ Gmai; Internett: http: //www.neutropeniane; NIH / National Heart, Lung and Blood Institut; P.O. Box 3010; Bethesda, MD 20892-010; Tlf: (301) 592-857; Fax: (301) 251-122; E-post: nhlbiinfo@rover.nhlbi.nih.go; Internett: http://www.nhlbi.nih.gov; Nøytropeni Support Association, Inc; 971 Corydon Avenu; P.O. Box 24; Winnepe; Manitoba, R3M 3S; Canad; Tel: 204489845; Tel: 800663887; E-post: stevensl@neutropenia.c; Internett: http: //www.neutropenia.c; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 6/27/201; Copyright 1991, 1997, 1998, 2006, 2007, 2009, 2012 National Organization for sjeldne diagnoser, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

SCN

kronisk medfødt neutropeni; kronisk idiopatisk neutropeni; syklisk nøytropeni